Hoe ontstaat een leerprobleem?

27

Op scholen proberen leerkrachten door middel van herhaling kinderen te laten automatiseren. Het idee hierachter is, dat wanneer je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in het lange termijn geheugen terechtkomt. Helaas werkt dit niet bij alle kinderen. Er ontstaan leerproblemen bij kinderen wanneer dit automatiseringsproces door gedachtestromen en associaties wordt verstoord.

Er zijn veel kinderen, die behoorlijk slim zijn, maar waarbij dit er op school toch niet echt uitkomt. Kinderen waarvan de resultaten achterblijven en de leerkracht aangeeft dat het kind ‘het’ niet kan.

Deze kinderen hebben vaak een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Ze zijn visueel en gevoelsmatig ingesteld, denken meer in beelden dan in woorden. Ze associëren heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen en zijn hierdoor nog al eens ‘afwezig’ of ‘afgeleid’.

Hoe komt dit?

De hersenen bestaan uit twee verschillende helften die onderling verbonden zijn. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren maar werken ook vaak samen. Bij het leren van nieuwe dingen, gebruik je de meest dominante hersenhelft.

De rechter hersenhelft denkt in beelden, deze hersenhelft “voelt en weet”. Veel zaken die we nodig hebben om praktisch te kunnen functioneren vinden we terug in de rechterhersenhelft zoals emotie, verbeelding, ruimtelijk inzicht, overzicht, muziek & ritme, kleurherkenning en dergelijk.

Terwijl de linker hersenhelft “denkt” en theoretiseert. De logica vindt plaats in deze hersenhelft , letters, woorden, cijfers, volgordes en analyses.

Linksgeoriënteerde leerstijl

Kinderen met een linksgeoriënteerde leerstijl leren stapje voor stapje en werken zo naar een oplossing toe.

taaldenkers

Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl, beelddenkers  doen direct een poging om tot een oplossing te komen, daarna gaan ze pas kijken of het goed is uitgevoerd.

beelddenkers

Hoe ontstaat nu een leerprobleem?

Op school willen leerkrachten – door middel van een spellingsregel – kinderen laten beredeneren hoe een woord geschreven moet worden. Op deze manier moet een “woordbeeld”  ontstaan. Deze manier van leren is linksgeoriënteerde.  Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl haken vaak halverwege af bij deze uitleg. Ze willen direct naar de oplossing: het woordbeeld.
Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl worden in deze dus gehinderd door de linksgeoriënteerde manier van werken. Op de meeste leesmethode op school kennen deze opbouw van de leerstof.

De manier van lesgeven op de school is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken. Een leerkracht vertelt en kinderen luisteren.

Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl  verwerken de informatie met ál hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn ze in staat een beeld te vormen bij de aangeboden stof. Dit moeten ze dan nog verwerken en onthouden. Dat kost veel tijd.  Beelddenkers willen liever zien en doen. Daar ligt dus ruimte voor de leerkracht om het beste te halen uit deze kinderen. Met een computer of een tablet bijvoorbeeld, kunnen kinderen aan de slag met leermateriaal dat past bij hun leerstijl.

bron: kernvisiemethode.nl

About Author

'); } //-->

27 reacties

 1. Het is en blijft een lastig onderwerp doordat beelddenken, hoog sensitiviteit e.d. niet wetenschappelijk zijn bewezen. Maar waarom is dit het allerbelangrijkst als je ziet als ouder dat er toch echt iets aan de hand is wat niet gediagnosticeerd kan worden.

  Dat er verschillende leerstijlen en intelligenties zijn is wetenschappelijk bewezen. De een leert nou eenmaal door herhaling en de ander juist door te doen. Aan de leerkrachten is de taak om je leerlingen te leren kennen en de kracht te ontdekken hoe zij het beste informatie kunnen verwerken, opnemen en reproduceren. Stampen werkt niet voor iedereen, omdat gewoonweg iedereen anders is.

  Er is al genoeg materiaal op de markt voor de rechts georiënteerde leerling zoals Ik leer anders en Rechts Inhalen. Ik geef zelf de training Rechts inhalen! als psycholoog. Ik ben enorm wetenschappelijk ingesteld en opgeleid en ik wilde eerst niet geloven dat ik kinderen een andere manier van leren kon aanleren, maar het bewijst zich elke keer weer in mijn praktijkruimte. Ik neem altijd een intelligentietest af om toch het wetenschappelijke deel te behouden wat ikzelf nog steeds heel belangrijk vind, maar als ik na de test en observatie toch echt denk dat het mogelijk te maken heeft met de leerstijl stap ik zeker over naar de methode Rechts inhalen! Tips voor de leerkracht en de ouders plus met het kind aan de slag werkt.

  Mijn tip: blijf als ouder en leerkracht openstaan voor nieuwe informatie en lees jezelf in voordat je de deur dicht gooit. Misschien help je wel net die ene leerling in jouw klas. Dat zou toch mooi zijn?

 2. Zou fijn zijn als er op alle scholen meer aandacht is voor de samenwerking tussen de twee hersenhelften. Hier iedere dag even mee bezig zijn zou zoveel opbrengst opleveren! Bijvoorbeeld middels de Ronnie Gardner Methode.

 3. Vrije School onderwijs is een verademing voor veel (beelddenkende) kinderen. Dit onderwijs leert kinderen via hoofd, hart en handen op veelzijdige wijze de lesstof aan. Met tegelijkertijd veel beweging. Stralende kinderen!

 4. Op de basisschool van mijn dochter, waren de leerkrachten absoluut leerling gericht!
  Ze wouden er alles aan doen om mijn dochter mee te laten komen met de rest van de klas.
  Mijn begeleiders werden toegestaan op school om haar 1 op 1 te begeleiden, ook had ze een eigen rustige ruimte.
  (Waardoor ze eigenlijk uit de groep lag, en zich niet normaal voelde)
  Ondanks die inzet, konden ze met het huidige leersysteem, haar niet meekrijgen.
  Hun prognose was, eind groep 8, zou zij op begin groep 6 niveau zijn.
  Dit was het inzicht in groep 7. (Spelling en lezen)
  Mijn dochter kreeg toen al aan alle kanten begeleiding en eigen leerlijn, dankzij de inzet van de leerkrachten.
  Toch hebben wij als ouders verder gezocht.
  Dankzij mindedit zijn wij in aanraking gekomen met de visuele leerstijl.
  Halverwege groep 7 mee gestart.
  Mijn dochter is van de basisschool af gekomen met niveau eind groep 7!
  Ze heeft dankzij deze leerstijl een hoop ingehaald!
  Op het vmbo doet ze nu 2 niveaus kb en tl, dit verschild per vak.
  Ik zie op de rapporten geen onvoldoende!
  Ben dus heel trots op haar!
  En ze doet gewoon mee in de klas, geen speciale ruimtes meer voor haar.
  Ze voelt zich dus niet meer speciaal.
  Wel heb ik nog huiswerkbegeleiding voor haar.
  Ik ben heel blij met deze onderzoeken!
  Er zijn meer wegen die naar rome leiden!
  De huidige leerkrachten zouden meer soorten lesmateriaal tot hun beschikking moeten hebben!
  Het ligt namelijk niet aan hun inzet, maar wel aan, waar ze mee moeten werken!
  En dat is ook waar dit stukje over gaat.
  Het is absoluut geen aanval naar de leerkrachten!
  Maar verzoek voor meer soorten lesmateriaal, om hetzelfde te bereiken!
  Zonder een kind speciaal te maken!

 5. Zeker, zoek maar eens op ‘matrixmethode’. Zo heb ik mijn beelddenkende tweeling met veel succes door de basisschoolperiode geloodst.

 6. Als leraar wil ik dit wel aannemen, maar mis hier wetenschappelijke referenties en dat gaat voor mij ten koste van de geloofwaardigheid. Dus graag opheldering, zodat ik mij een genuanceerder beeld kan vormen.

  • Ik snap de twijfels, helemaal aangezien ik een tijdje geleden een onderzoek heb gelezen dat dit hele linker en rechterhersenhelft verhaal onzin is. Jammer dat dit hele artikel daarop is gestoeld en niet op het feit dat ieder kind gewoon anders is omdat we allemaal uniek zijn.

 7. Peter van Ree on

  Onze dochter is ook beelddenker, zij kreeg advies VMBO-basis. Wij herkenden dit advies niet in relatie tot haar prestaties, los van Cito en schoolbevindingen. Wij hebben haar laten toetsen op IQ en een plaatsingsadvies gevraagd, het resultaat: VMBO-TL/HAVO advies. Hier werd dus een dwaling van schooladvies rechtgezet door een extern deskundige. Het is goed mis als jou kind een driehoekje is die met alle geweld in een vierkantje geperst moet worden “omdat dit nu eenmaal zo is”. Scholen moeten kinderen helpen en niet opzij zetten omdat de school hier niet mee om kan gaan op gebied van anders of extra lesgeven.
  Ik wens alle ouders met bijzondere kinderen (in de positieve zin des woords) heel veel wijsheid en evenveel succes!

 8. Wendy Vetcour on

  Met iPad of computer gepast leermateriaal gebruiken. Welk dan?
  Is zo herkenbaar bij onze zoon van 9, maar blijven op het einde vh artikel op onze honger zitten.,

  • Wendy, ik zie je probleem. Maar als het gaat om voelen, ruiken, doen… dan kom je op een iPad niet ver. Zoek de oplossing dus niet daar! Zoek naar lesmethodes die kinderen al handelend inzicht geven in de lesstof. (En met handelen bedoel ik meer dan met een vingertje over het beeldscherm).

 9. Ik ben nu zestig jaar en denk dat ik mijn schooldagen hierin herken, eindelijk… ik ben een beelddenker, nog steeds, en het wordt weg geschreven als jij,,, jij bent impulsief bezig, daar moet je mee stoppen, eindelijk een weerwoord gevonden.. dank u wel.

 10. De wetenschap achter dit artikel zal ongetwijfeld deugdelijk zijn, maar het artikel komt wel erg ‘kort door de bocht’ over naar leerkrachten toe. Leerkrachten worden door de auteur neergezet als wezens die alleen oog hebben voor de intelligentie van kinderen op basis van de mate waarin het kind de kennis oppikt tijdens de herhalingsoefening. Maar de hedendaagse leerkracht is zeer zeker ook in staat om bij het kind verder te kijken dan dat. Een moderne leerkracht kan heel goed inschatten of een kind wat afdwaalt omdat het stof simpelweg niet snapt of dat er andere redenen zijn. Wellicht zal niet tijdens de herhalingsoefeningen, maar dan zeker op andere momenten, de intelligentie van het kind door de leerkracht opgemerkt worden. Immers blijkt intelligentie ook uit het algehele doen en laten van een kind, dus zal niet alleen de herhalingsoefening maatgevend zijn. Het basisonderwijs biedt bovendien (althans dat is mijn indruk) tegenwoordig zoveel maatwerk, dat de meeste kinderen goed en passend ‘bediend’ kunnen worden.

  • Misschien dat de leerkracht daar wel oog voor heeft maar het systeem waar zij mee moeten werken, werkt nog steeds met hokjes, waar beelddenkers niet in passen. Heel frustrerend, vooral voor het kind zelf omdat het volgens het meetsysteem van de school onvoldoende mee komt en daardoor op een lager niveau gezet wordt omdat de leerkrachten niet de tijd en middelen hebben/krijgen om kinderen met een andere leerbehoefte te bieden wat zij nodig hebben.

   • Een intelligent kind, wat toevallig ook een beelddenker is, zal zeker niet uitvallen bij meettoetsen. Daarnaast zal de constatering van de juf/meester, dat het kind inderdaad bovengemiddeld slim is maar niet op de normale wijze tot zijn recht komt, leiden tot maatwerk qua passende extra uitdaging. Overigens lijkt het tegenwoordig ook wel een hype om een hoogbegaafd kind te willen hebben. En voor kinderen die toevallig niet binnen ons ideaalplaatjes passen, verzinnen we een etiketje zodat het toch ook nog weer een beetje chique lijkt. Niet zelden ligt het probleem meer bij de ouders dan dat er een echt probleem bij de kinderen zit. En dan nog, als de school niet voldoende tijd en middelen heeft om aan de verwachtingen van de ouders te voldoen, kunnen de ouders zelf ook actie ondernemen en energie steken in de ontwikkeling van hun kind… Maar goed, daar hebben veel ouders dan weer geen tijd voor…

    • Waarom voelt iedereen zich zo aangevallen? Ik ben heel blij dat dit soort dingen uitgezocht worden. Ik herken mijn zoontje er namelijk helemaal in, maar het boeit me niet welke naam het heeft. Ik ben alleen maar blij dat er aandacht voor is en dat er hopelijk manieren worden gevonden om deze kinderen de juiste aandacht te geven!

     • Het artikel gaat over kinderen die én behoorlijk slim zijn én beelddenker zouden zijn, waarbij gesteld wordt dat de bovengemiddelde intelligentie niet herkend zou worden door de leerkracht omdat deze, volgens de auteur, zich bij zijn/haar beeldvorming alleen op de resultaten van de herhalingsoefeningen zou baseren. Zelf vind ik dit dus te kort door de bocht en geen recht doen aan de realiteit én aan de passie en betrokkenheid waarmee veel moderne leerkrachten voor de klas staan. Maar herken jij dat wel dan Francis ?

    • Het spijt me te zeggen dat ik dit dan weer kort door de bocht vindt. Uit mezelf sprekend moeder van een hb dochter, zijn wij er heus niet op uit om perse een hb kind te willen, de problemen die zich hierdoor voordoen zijn echt niet grappig hoor! Wij willen echt geen etiketje voor ons kind, liever niet zelfs maar helaas werkt het reguliere schoolsysteem echt niet voor deze kinderen en vallen ze wel degelijk uit op meetsystemen, helaas…….

     • Da Harm, Als je het nog eens leest lees je dat het gaat om kinderen die beelddenker zijn, dat zijn vaak kinderen die behoorlijk slim zijn, wat mijn inziens betekent dat ze niet zo n laag niveau hebben zoals er vaak na een cito uitkomt. Dus geen bovengemiddelde intelligentie. En ze zeggen ook niet dat leraren niet hun best doen om deze kinderen te helpen, maar dat de lesstof op scholen vaak linksgeoriënteerd is en dat er ruimte ligt voor leraren om het beste uit een kind te halen, maar dat het veel tijd kost. Heel veel leerkrachten doen dit ook al, maar ook heel veel leerkrachten hebben daar met klassen met 31 kinderen geen tijd voor. Daarnaast hebben dit soort dingen tijd nodig. Ze kijken al steeds meer naar het kind zelf in plaats van naar een lesmethode, maar voor ouders met kinderen die hier bijvoorbeeld tegenaan lopen, kan het ook lang duren voordat er wat mee gedaan wordt. Zelf heb ik ook de ervaring dat ze mij keer op keer op een ouderavond zeggen dat mijn zoon onder het niveau zit met rekenen en lezen, maar niets aanbieden om het te verbeteren. Ik ben dus heel blij dat ik dit artikel nu lees. Alleen ben ik niet een ouder die het van school laat afhangen, als er niets mee wordt gedaan ga ik met mijn zoon naar een coach en laat ik hem daar een methode leren om zich staande te houden op school.

  • Helaas is werkt het in de praktijk niet zo. Als ouders van een slim/ hb kind en uiteraard het kind zelf lopen we regelmatig tegen onbegrip aan helaas.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.