Continurooster een hype of must

1

Mijn lagere school begon vroeger om 8.30 uur en duurde tot 12.00 uur. De middag liep van 13.30 tot 15.30 uur. Op woensdagmiddag hadden we vrij. Maar op zaterdagmorgen was er nog gewoon les. We hadden heel wat minder vakken, dan tegenwoordig: geen sociale redzaamheid, geestelijke stromingen of burgerschapszin. Wel kon je vanaf de 5e klas buiten schooltijd Franse les krijgen. Dat waren nog eens tijden. Nog nooit gehoord van een continurooster

Andere schooltijden

Tegenwoordig zijn er steeds meer scholen die overstappen naar een ander lestijdenmodel. Enerzijds doet men dat vanuit de wens van veel ouders. Doordat veel ouders beiden buitenshuis werken, wordt de noodzaak voor een continuerooster groter. Sommige scholen kiezen vanuit een duidelijke onderwijskundige visie voor een ander rooster. Bijvoorbeeld voor het bioritme model. Dit model gaat er van uit dat kinderen het beste leren tussen 10 en 12 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur. De lange middagpauze is dan vooral ingeruimd voor spel, sport en ontspanning. Andere scholen worden gedwongen om een continuerooster te hanteren, omdat vrijwilligers voor het overblijven steeds moeilijker zijn te vinden. Personeelsleden eten dan met hun eigen groep. De middagpauze is dan terug gebracht tot een half uur of drie kwartier. Voor de leerkrachten een weinig aantrekkelijke oplossing. Hierdoor wordt de werkdruk voor hen extra opgevoerd.

Huidige situatie

Op dit moment zijn er grote verschillen. De uniforme schooltijden voor alle basisscholen is al lang verdwenen. Toch hanteert het grootste deel (56%) nog het traditionele model. Het continurooster wordt door een kleine 23% gehanteerd. De schooldag duurt dan van 8.30 tot 14.00 of 14.30. Sommige scholen hebben nog een vrije woensdagmiddag en een vrije vrijdagmiddag voor de onderbouw. Andere scholen hanteren strikt het model met vijf gelijke lesdagen ( van 8.30-14.00 uur) voor alle groepen. De lunch wordt begeleid door vrijwilligers. Maar meestal mogen de teamleden dat met hun eigen groep doen. Veel scholen voor speciaal basisonderwijs hebben al veel langer een continurooster. Reden hiervan is heel praktisch: veel kinderen komen uit de regio en worden gebracht en gehaald.

Aaneen gesloten roosters

 • Het 7 – tot 7 – model (bioritme model)
  Dit model is het minst populair voor leerkrachten. Deskundigen menen echter dat dit voor leerlingen het beste is. De schooldag is hierdoor ook veel langer. Ook wordt er van leerkrachten meer verwacht. Begrijpelijk dat zij hier tegen zijn.
 • Continurooster (Vijf-gelijke dagen model)
  Dit model komt vooral tegemoet aan de wensen van de werkende ouders. Ook veel leerkrachten kunnen zich hier in vinden. Nu hebben veel onderbouwleerkrachten meer vrije momenten dan hun collega’s in de bovenbouw. Ook weer logisch, want ze hebben een kleinere benoeming. De invoering van het continurooster kost dan een bestuur meer geld. Alle personeelsleden moeten dan bij een voltijd baan 930 lesgeboden uren werken. Mensen in deeltijd een evenredig deel daarvan.

Het continurooster is in feite een compromis model. Een tussenoplossing tussen het biortime model en het traditionele model. Voor de leerlingen en ouders geeft het continurooster meer rust en regelmaat. Heb je meer kinderen op een school, dan hebben ze dezelfde schooltijden. Nadeel is wel, dat ouders die ook na 14.30 uur op hun werk zijn, toch nog moeten zorgen voor betaalde kinderopvang. Veel directeuren (bijna 60%) zijn voor een continurooster. Van de leerkrachten ligt dit percentage beduidend lager (26%). En dat is begrijpelijk, als ze ook voor de overblijf moeten zorgen.

Conclusies en vragen

Alle genoemde modellen hebben hun voors en tegens. De reden waarom je als ouder voor bepaald model de voorkeur hebt, zal heel persoonlijk zijn. Zelf zou ik er voor kiezen, dat er geen verschil meer is voor een kind die in de onderbouw, of bovenbouw zit. Als alle leerlingen een gelijke werkweek hebben met de schooltijden, dan zou dat al heel wat zijn. Bovendien ben ik zelf er voorstander van dat alle groepen op vrijdagmiddag vrij zijn. Gelet op de wettelijke eisen voor het totaal van lesuren kan dat gemakkelijk. De Christelijke School in Huinen, waar mijn kleindochter zit, laat dat prachtig zien. Tijdens mijn werk als directeur en onderwijsgevende bood de middagpauze ruimte om aandacht te geven aan kinderen en collega’s. Veel collega’s gebruiken die tijd ook voor intern overleg. Maar het was eveneens een moment voor ontspanning en voor een goed gesprek. Het lijkt wel of alles steeds efficiënter en zakelijker moet. Waar blijft de mens, het kind? Of is dit weer een hype, die over tien jaar over is gewaaid?

About Author

Peter van Heininingen

Peter van Heiningen is in 1949 geboren in Hengelo, afkomstig uit een echte onderwijsfamilie. In 1971 ging hij het basisonderwijs in. Trouwde in dat jaar met Anke en kreeg drie dochters. Intussen is hij ook de trotse opa van tien kleinkinderen.

1 reactie

 1. Bijzonder dat jullie uitgaan van achterhaalde feiten. De CAO spreekt niet meer van 930 uur
  Onderbouw leerkrachten en bovenbouw leerkrachten hebben eenzelfde soort aanstelling.
  5 dagen model en continurooster vragen goede voorbereiding en goed ingepland rust tijden voor alle teamleden. Eea conform cao.

Geef een reactie